Stikstof

De afgelopen jaren is er – vergeleken met de andere EU-landen – een zeer complex,  kostbaar en gejuridiseerd vergunningenbeleid ontstaan. Dit beleid heeft niet geleid tot een beter natuurbehoud of tot een (snellere) daling van de stikstofdepositie. Het beleid is vastgelopen. De Nieuwe Denktank bouwt aan een alternatief.

Rapport: verantwoord omgaan met onzekerheid

Uit de stikstofcrisis

Ons nieuwe stikstofrapport is uit. De conclusie is dat een hogere drempelwaarde voor stikstof (naar Duits voorbeeld) in Nederland juridisch mogelijk – en nodig is. Die drempelwaarde is nodig omdat het stikstofmodel dat wij gebruiken om vergunningen te verlenen bij kleine hoeveelheden te weinig zegt over de werkelijkheid.

De inhoud van dit rapport sluit aan bij rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, het Duitse Bundesverwaltungsgericht en de Raad van State. De in deze rechtspraak vereiste wetenschappelijke onderbouwing is eveneens bijgevoegd. Het biedt de opening voor de legalisering van PAS-melders en het op gang brengen van de vergunningverlening. 

Het rapport...

...in het kort

Van tunnelvisie naar rentmeesterschap

Onderzoeksproject Stikstof

Het rapport “Uit de stikstofcrisis: verantwoord omgaan met onzekerheid” is een vervolg van het eerder publiceerde rapport ‘Stikstof: Van technocratische tunnelvisie naar realistisch rentmeesterschap’. Dit rapport bevat een analyse van het Nederlandse stikstofbeleid. 

Probleemanalyse

Het eerste rapport schets hoe contraproductief verkeerd gebruik van modellen kan zijn en hoe Nederland, door als enige in Europa van een risicoindicator een beleidsdoelstelling te maken, een leefomgeving creëert waar niemand voor heeft gekozen en die eigenlijk ook niemand wil. Softcover, 135 pp. € 13,50

Presentatie in Nieuwspoort

Op 1 november 2022 presenteerde De Nieuwe Denktank in Nieuwspoort de probleemanalyse officieel aan de pers met medewerking van Pieter Omtzigt, Leen Hordijk, Alien van Zijtveld en Sjaak Sprangers.

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld TV vroeg de auteurs van het DND onderzoeksrapport om een toelichting. Bekijk hier het volledige interview (duur: +/- 50 min).

Steun onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek is broodnodig. Maar we kunnen het niet alleen. Doneer eenmalig of wordt vriend van De Nieuwe Denktank. 

girls-gbf52448e4_640
Female student glancing back while going for a class in college. Girl walking with friends going for class in high school.
david-vig-qwHHOC2z5Xs-unsplash
jan-kopriva-LTMaAwxanGk-unsplash
Carpenter at work
markus-spiske-WUehAgqO5hE-unsplash

Steun ons!

Wij ontvangen geen subsidie. Om onafhankelijk onderzoek te kunnen blijven doen, hebben we uw hulp nodig. Een donatie is meer dan welkom. Wilt u elk jaar een bedrag doneren? Word dan vriend van De Nieuwe Denktank en ontvang onze symposiumbundel “Waarom het beleid zo vaak faalt”.