Stikstofrapport

Ons nieuwe stikstofrapport is uit

Verantwoord omgaan met onzekerheid

Een hogere drempelwaarde voor stikstof (naar Duits voorbeeld) in Nederland juridisch mogelijk – en nodig, omdat het stikstofmodel dat wij gebruiken om vergunningen te verlenen bij kleine hoeveelheden te weinig zegt over de werkelijkheid.

De inhoud van dit rapport sluit aan bij rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, het Duitse Bundesverwaltungsgericht en de Raad van State. De in deze rechtspraak vereiste wetenschappelijke onderbouwing is eveneens bijgevoegd. Het biedt de opening voor de legalisering van PAS-melders en het op gang brengen van de vergunningverlening.

Het rapport in het kort

Onderzoeksproject Stikstof

Lees ook de probleemanalyse

Het rapport ”Uit de stikstofcrisis: verantwoord omgaan met onzekerheid” is een vervolg van het eerder publiceerde rapport ‘Stikstof: Van technocratische tunnelvisie naar realistisch rentmeesterschap’. Dit rapport bevat een analyse van het Nederlandse stikstofbeleid. Het eerste exemplaar werd in Nieuwspoort in ontvangst genomen door Pieter Omtizgt en Leen Hordijk.

De Nieuwe Wereld TV vroeg de auteurs van het DND onderzoeksrapport om een toelichting. Bekijk hier het volledige interview (duur: +/- 50 min).

LinkedIn

DeNieuweDenktank

E-mail:

info@denieuwedenktank.nl

Twitter / X

@NieuweDenktank