Nieuw onderzoeksrapport

Stikstof

Van technocratische tunnelvisie naar realistisch rentmeesterschap

Is het stikstofbeleid noodzakelijk...

...om ‘de natuur te redden’, ‘schoon drinkwater uit de kraan’ te garanderen en de ‘transitie te maken naar een natuurinclusieve landbouw’, zoals de regering zegt?

De Nieuwe Denktank deed de afgelopen maanden onderzoek naar het stikstofbeleid. Het onderzoeksrapport laat zien dat we precies het land krijgen waar de regering op stuurt: een land waar vooral gemodelleerde stikstofdepositie wordt gereduceerd.

En daar blijft het ook bij.
Blurred motion of energetic businesspeople on the go and project team members discussing ideas in a conference room.

Over de auteurs

De Nieuwe Denktank is een initiatief uit de samenleving voor de samenleving. Binnen de denktank werken professionals en experts samen aan analyses van maatschappelijke problemen en het formuleren van oplossingen. 

De redactie van dit onderzoeksrapport werd gevormd door mr.dr. Q. Pluymaekers, drs. S. Smit en drs. A.M. den Hartogh. Vele anderen leverden een bijdrage. 

Voor De Nieuwe Wereld TV lichtten twee van de auteurs de belangrijkste conclusies uit het rapport toe. 

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het stikstofbeleid leidt tot florerende natuur, natuurinclusieve landbouw of schoon drinkwater.

Er zijn wel aanwijzingen dat het juist leidt tot het tegengestelde. Wanneer je -bijvoorbeeld- specifieke vormen van landbouw naast de stikstofnormen legt, dan kun je zien welke zullen overleven, en welke niet. De kleine boerderij met koeien in de wei zal verdwijnen, de gesloten megastal zal overleven, omdat het eerste volgens de wetgeving ‘slechter’ is dan het tweede.

Dit rapport schetst daarnaast hoe contraproductief een verkeerd gebruik van modellen kan zijn en hoe Nederland, door als enige in Europa van een risico-indicator een beleidsdoelstelling te maken, een leefomgeving creëert waar niemand voor heeft gekozen en die eigenlijk ook niemand wil. En dat juist degene voor wiens belangen politici zeggen op te komen, zoals de kleine, vriendelijke gezinsbedrijven, het eerst zullen verdwijnen. 

Zolang het stikstofmodel Den Haag regeert, zal daar geen verandering in komen, wat politici ook zeggen. Het rapport schetst daarom ook tien aanpassingen die noodzakelijk zijn om van stikstofbeleid weer natuurbeleid te maken.

Inkijkexemplaar

Bekijk hier de inleiding en de samenvatting van het rapport, of download een pdf.

Reactie op rapport Remkes

De Nieuwe Wereld TV vroeg de auteurs van het DND onderzoeksrapport naar hun reactie op het rapport Remkes. 

Bekijk hieronder het volledige interview (duur: +/- 50 min).

Toelichting DND onderzoeksrapport

De Nieuwe Wereld TV vroeg de auteurs van het DND onderzoeksrapport om een toelichting. 

Bekijk hieronder het volledige interview (duur: +/- 50 min).

Perspresentatie

Op 1 november presenteerde De Nieuwe Denktank in Nieuwspoort het stikstofrapport officieel aan de pers met medewerking van Pieter Omtzigt, Leen Hordijk, Alien van Zijtveld en Sjaak Sprangers. Lees hier het verslag van de perspresentatie.