25 juni | Save the date

Uit de technocratische fuik. Wat is daarvoor nodig?

Dit jaar gaat het symposium van De Nieuwe Denktank over deze vraag