Anja van Gorsel en Mona Keijzer winnaars essaywedstrijd

3 juli 2023

Anja van Gorsel en Mona Keijzer winnen essaywedstrijd \’Waarom het beleid in Nederland (bijna) altijd faalt\’

Waarom faalt het overheidsbeleid in Nederland altijd? Deze vraag bleek veel mensen bezig te houden en zorgde voor een groot aantal inzendingen bij onze essaywedstrijd. De jury bekroonde uiteindelijk de essays van Anja van Gorsel en Mona Keijzer.

Met genoegen maakt De Nieuwe Denktank de twee winnaars bekend van de essaywedstrijd \’Waarom faalt het overheidsbeleid in Nederland (bijna) altijd?\’ Het zijn Anja van Gorsel auteur van het essay \’Het gebrek aan geweten en historisch besef in het overheidsbeleid\’ en Mona Keijzer auteur van het essay en \’De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen\’.

Met de essaywedstrijd wil De Nieuwe Denktank weten wat volgens u de oorzaken waren van het feit dat het overheidsbeleid bijna altijd lijkt te falen: niet slechts op één beleidsterrein, maar over de hele breedte: van de afwikkeling van de toeslagenaffaire en het compenseren van Groningers tot de mislukte digitalisering van het burgerlijk procesrecht en het afschieten van de rechter van PAS- en Asielwetgeving.

We ontvingen vele inzendingen van hoog niveau. De inzendingen werden geanonimiseerd beoordeeld en jury heeft er uiteindelijk twee bekroond. In beide essays wordt een dieper liggende oorzaak van de onmacht van de overheid behandeld en toegelicht: in het ene het gebrek aan geheugen in de ambtelijke organisatie en in het de negatieve bijeffecten van een irreëel maakbaarheidsoptimisme. Beide essays nodigen uit tot verdere discussie en uitwerking. In september organiseert De Nieuwe Denktank dat ook een uitgebreide bijeenkomst over deze thema’s, met medewerking van beide auteurs.

Over de auteurs

\"\"Anja van Gorsel is een ervaren professional met een uitgebreide achtergrond in onderwijs, zorg en op het terrein van volkshuisvesting en woningcorporaties. Ze heeft diverse rollen bekleed, waaronder bestuursvoorzitter van het Albeda College – een ROC met ruim 20.000 leerlingen, waar zij probeerde om van enorme ROC’s terug te keren tot kleinschalige, herkenbare sectorale MBO-colleges. Eerder richtte Van Gorsel PublicSpirit op. Anja is toezichthouder, bestuurder en adviseert (semi-)publieke instellingen en overheden over samenwerkingsrelaties, organisatie-verandering en dienstverlening en begeleid ze desgevraagd bij het implementeren van deze adviezen.

\"\"Mona Keijzer is een Nederlandse politica en bestuurder. Zij was onder andere wethouder in Purmerend, lid van de Tweede Kamer en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III. Deze laatste functie kwam tot een einde door verschil van inzicht over het coronabeleid. Zij vond delen van de maatregelen ineffectief en buitenproportioneel en was kritisch over de invoering van een Coronatoegangsbewijs. Na tien jaar Haagse politiek en bestuur is zij nu vooral actief in het adviseren van en toezicht houden op ondernemingen en gastspreker over ondernemen, overheid, samenleving en grondrechten.

Over De Nieuwe Denktank

De Nieuwe Denktank is een initiatief van vrije en zelfbewuste burgers met een sterke gemeenschapszin. Deze praktijkgerichte denktank bestaat uit een diverse groep van ambtenaren, werknemers en ondernemers die dagelijks ervaren hoe beleid vaak schuurt met de realiteit en op een positieve manier wil bijdragen aan de noodzakelijke verbetering van het functioneren van de overheid.

Eerder deze maand organiseerde De Nieuwe Denktank in dit kader ook een symposium over het falen van het Nederlandse beleid, waaraan Barbara Joziasse, Collegelid van de Algemene Rekenkamer, René Cuperus, mede-auteur van de \’Atlas van Afgehaakt Nederland\’, Diederik Boomsma, verkozen tot beste raadslid van Nederland, en Rosanne Hertzberger, wetenschapper, columnist en microbioloog, meewerkten.

Perscontact

Voor meer informatie over De Nieuwe Denktank en de essaywedstrijd kunt u contact opnemen met:

Robert.Kamphuis@denieuwedenktank.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *