Over Ons

De Nieuwe Denktank is een initiatief van vrije burgers met hart voor de publieke zaak. We zijn deze Denktank gestart, omdat we ongelukkig zijn met de manier waarop Nederland wordt bestuurd. Vermijdbaar leed wordt toegebracht aan mensen, omdat het zou moeten volgens een ‘model’, ‘de rechter’ of ‘Europa’.

De belangrijke maatschappelijke vraagstukken lijken geen onderwerp meer te zijn van democratische besluitvorming. Hoe willen we dat ons land er over vijf, tien of twintig jaar uitziet? Wat zijn de grootste uitdagingen? Waar leggen we onze prioriteiten en hoe zetten we de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk in?

Deze vragen zien we nauwelijks terug in het democratische debat en dat willen wij veranderen.

Nieuwe ideeën, vaste waarden

De Denktank is financieel onafhankelijk en politiek neutraal.

Onze professionals werken onbezoldigd en zijn afkomstig uit diverse politieke partijen. Ze voeren onderzoek uit en organiseren discussiebijeenkomsten.

Het is het doel van De Nieuwe Denktank om een bijdrage te leveren aan het openbreken van het politieke debat. Om achter de modellen, akkoorden en procedures de afwegingen en belangen zichtbaar te maken en daarover het debat aan te jagen.

Sinds de oprichting bijt De Nieuwe Denktank zich onder andere vast in de stikstofcrisis.

Uit en voor de samenleving

De organisatie

De Nieuwe Denktank is een initiatief uit de samenleving voor de samenleving. Om haar werk goed te kunnen doen is zij financieel onafhankelijk van de overheid en ontvangt zij geen subsidies. Zij is voor haar activiteiten afhankelijk van schenkingen en donaties en het werk van vele professionals die onbezoldigd werken.

Directeur

De directeur is hoofd van het bureau en verantwoordelijk voor de praktische organisatie van het onderzoek. Momenteel wordt deze functie (tijdelijk) waargenomen door mr. dr. Q.F. Pluymaekers.

Bestuur

Het bestuur is belast met de algemene organisatie, de strategie en de fondsenwerving voor De Nieuwe Denktank. Het bestuur bestaat momenteel uit mr. R. Kamphuis (voorzitter), drs. T.P.W.M. Broersen (penningmeester) en mr. B. Dikmans (secretaris).

Curatorium

Het curatorium houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit, de praktische bruikbaarheid en de politiek-maatschappelijke relevantie van het onderzoek. Het curatorium bestaat uit drs. R. Cuperus, dr. R. Y. Hertzberger, D. Boomsma MSc. en mr. dr. Q. Pluymaekers.

Waar we staan en wat we doen

In ons beleidsplan staat wat we de komende tijd doen, en in de plaats-bepaling vanuit welke maatschappijvisie wij werken.

girls-gbf52448e4_640
Female student glancing back while going for a class in college. Girl walking with friends going for class in high school.
david-vig-qwHHOC2z5Xs-unsplash
jan-kopriva-LTMaAwxanGk-unsplash
Carpenter at work
markus-spiske-WUehAgqO5hE-unsplash

Juridische informatie

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Onkosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Jaarverslagen

Jaarverslagen worden gepubliceerd binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar.