Organisatie

Alle informatie op een rij

  • RSIN: 863604195
  • KvK nummer: 85381179
  • IBAN: NL61 INGB 0675 5790 90
  • Statutair gevestigd te Wierden (O)
  • mr. R. Kamphuis, voorzitter
  • drs. T.P.W.M. Broersen, penningmeester
  • mr. B. Dikmans, secretaris.

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Onkosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Jaarverslagen worden hier gepubliceerd binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar.

LinkedIn

DeNieuweDenktank

E-mail:

info@denieuwedenktank.nl

Twitter / X

@NieuweDenktank