Onze plannen voor 2024 en verder

Anderhalf jaar na de start van De Nieuwe Denktank is het moment aangebroken om te versnellen.

Vorig jaar boekten we onze eerste successen. We hebben met in- en externe deskundigen een volledig, concreet toepasbaar en juridisch houdbaar alternatief voor het stikstofbeleid uitgewerkt: beter voor mens, natuur en economie, eerlijker en minder bureaucratisch dan het huidige beleid.

Hoewel ons alternatief weerklank vindt – zowel de provincies als de Tweede Kamer hebben de eerste stappen gezet om onze oplossing toe te gaan passen – lijkt er op veel fronten ook vertraging en tegenwerking van beleidsmakers te zijn. Afscheid nemen van niet functionerende ideeën blijft moeilijk, hoe schadelijk die ideeën voor ons land ook zijn.

Deze reflex zien we ook op andere beleidsterreinen. Beleidsmakers die vast blijven vasthouden aan ideeën die keer op keer niet blijken te werken. Alleen nieuwe ideeën, van buiten de Haagse beleidsbubbel, kunnen de boel weer op gang brengen.

Dat betekent dat echte verandering alleen komt als we zelf meer inspanning leveren. Ten eerste door op meerdere terreinen concrete beleidsalternatieven te ontwikkelen, onder meer voor de zorg, onderwijs en immigratie. Maar ook door ervoor te zorgen dat deze alternatieven worden omgezet in beleid, door de druk op beleidsmakers en bureaucratie hoog te houden.

Dat is dan ook wat we het komende jaar gaan doen. We gaan verder groeien. Zo kunnen we de kennis die al aanwezig is in onze denktank omvormen tot concrete en juridisch houdbare oplossingen én kunnen we deze oplossingen beter onder de aandacht brengen.

Ik wil u vragen ons hierbij te helpen. Uw donaties maken ons werk mogelijk. Word vriend van De Nieuwe Denktank en doneer jaarlijks een groter of kleiner bedrag. Zo kunnen we samen werken aan een beter land. Dat is meer nodig dan ooit.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

mr. dr. Quinten Pluymaekers

Directeur De Nieuwe Denktank