Onze mensen

De Nieuwe Denktank is gebouwd rond een gemeenschap van ervaren professionals uit de praktijk. Zij worden ondersteund worden door een wetenschappelijke staf. De staf wordt bijgestaan door het curatorium en de raad van advies. Het resultaat is hoogstaand en toepasbaar onderzoek.

Onze professionals

Mensen uit de praktijk, zowel afkomstig uit de private sector als uit de overheid, die zich in onze onderzoeksgroepen pro deo inzetten
om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt voor vastgelopen beleid.

Zorg
Landbouw & Natuur
Ruimtelijke ordening
Immigratie
Onderwijs
Geopolitiek
Pensioenen
Belastingen

Wetenschappelijke Staf

De wetenschappelijke staf wordt gevormd door de directeur, de fellows die verantwoordelijk zijn voor individuele onderzoeksprojecten, en door de wetenschappelijk medewerkers. 

mr. dr. Quinten Pluymaekers
Directeur

Jurist | Gespecialiseerd in het snijvlak van recht, cijfers en exacte wetenschap

Belastingen | Stikstof | Pensioenen | Onderwijs

dr. Bart-Jan Heine
Fellow

Bestuurskundige | Docent en onderzoeker

Bestuur & Democratie | Onderwijs

drs. Marinus den Hartogh
Fellow

Geoloog | Werkzaam in de mijnbouw

Ruimtelijke ordening | Stikstof

Curatorium

Wat we doen moet zin hebben voor de praktijk. Ons curatorium kijkt mee om ervoor te zorgen dat onze onderzoeken maatschappelijk relevant zijn, wetenschappelijk kloppen én praktisch bruikbaar zijn. Het curatorium bestaat daarom uit wetenschappers met ervaring in de beleidsvorming en de politiek, of uit beleidsmakers en politici afkomstig uit de wetenschap. We streven binnen het curatorium naar ideologische diversiteit uit het brede politieke midden.

Filosofie van de economie | Hoogleraar VU | Voorheen WI CDA

5/5
Govert Buijs

Historicus | Clingendael | Voorheen Wiardi Beckmanstg.

5/5
René Cuperus

Microbioloog | Tweede Kamerlid

5/5
Rosanne Hertzberger

Ecoloog | Filosoof | Academic Dean Pascal Instituut

5/5
Diederik Boomsma

Raad van Advies

Nieuwe maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen, betere onderzoekstrategieën, organisatorische kansen en praktische mogelijkheden: onze raad van advies met ervaren beleidsmakers en wetenschappers helpt ons bij ons werk en het uitbouwen van onze organisatie.

Milieusysteemanalyse | Econometrie
Vml. WUR RIVM PBL IASSA

5/5
Leen Hordijk

Maatschappelijke bestuurskunde
UVA | Vml. UvT Politieacademie

5/5
Gabriël van den Brink

Macro-economie, Internationale- en Monetaire Economie | RUG

5/5
Christiaan van der Kwaak

Organisatie

Voor én achter de schermen werken er veel mensen mee aan de uitbouw van onze denktank.

Stichtingsbestuur

Het bestuur van Stichting De Nieuwe Denktank wordt gevormd door mr. R. Kamphuis (voorzitter), drs. T. Broersen (penningmeester) en mr. B. Dikmans (secretaris).

Fondsenwerving

Om onafhankelijk onderzoek te kunnen blijven doen, zijn voldoende eigen financiële middelen belangrijk. Robert Kamphuis leidt het fondsenwervingsteam.

Activiteiten & gemeenschap

Discussies met en tussen het publiek zijn een belangrijke bron van inspiratie. De organisatie van onze publieksactiviteiten staat onder leiding van Henriëtte van Hedel.

Communicatie

We trekken ons niet terug op eigen erf. Onder leiding van Paul Casamento, Jos van Ginneken en Bertien Mertens zorgen we ervoor dat de wereld weet wat we doen.

LinkedIn

DeNieuweDenktank

E-mail:

info@denieuwedenktank.nl

Twitter / X

@NieuweDenktank