Nummer van de maand: 3

Nederland wordt geregeerd door modellen en cijfers. Het besef moet groeien dat data een middel is tot een doel en niet andersom. Daarom zetten we iedere nieuwsbrief een cijfer uit de actualiteit centraal en vragen we ons af: ‘Wat is het verhaal áchter dit cijfer?’  Zo brengen we diepgang terug in het spel van de (grote) getallen. Het nummer van deze maand is: 3

De lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht is begonnen met een heus ‘’leesoffensief’’. De meesters en juffen in spé zouden volgens het plan minstens drie(!) boeken per jaar moeten lezen. Het doel is het leesplezier te vergroten in de hoop dat dit later in het klaslokaal ook aan de scholieren wordt doorgegeven. Dit alles ongetwijfeld met goede bedoelingen, maar als je er iets langer over nadenkt worden al snel de  diepliggende problemen zichtbaar.

Het aantal van 3 boeken is niet alleen erg laag, maar dit plan een leesoffensief noemen toont een onderschatting van de leescrisis in ons land. De kern van dat probleem ligt namelijk niet bij het afgenomen leesplezier onder toekomstige docent. Het zit dieper en breder in onze samenleving. Op dit moment zijn een kwart van de vijftienjarigen praktisch analfabeet. Dit betekent kortgezegd dat zij geen aanwijzingen of bijsluiter kunnen lezen. Deze jongeren, via hun docent, motiveren een boek te gaan lezen is nog niet het begin van een oplossing.

Al jaren zakt Nederland weg op de Pisa-score op het gebied van leesvaardigheid. We scoorden op ons laatste Pisa-rapport een dikke onvoldoende. Niet alleen was onze score lager dan het gemiddelde, maar ook ons laagste cijfer sinds het begin van het metingen. Dat is niet alleen nú een probleem, maar ook een bedreiging voor de toekomst. Voor de individuele leerling is het ernstig dat hij of zij na het doorlopen van het Nederlandse schoolsysteem niet eens qua leesvaardigheid mee kan doen aan de samenleving. Voor ons land als geheel is deze leescrisis een bedreiging voor onze kenniseconomie en daarmee de brede welvaart en het verdienvermogen in het algemeen.

De vraag is wat we kunnen doen om deze ontwikkeling te keren. Op die vraag wil De Nieuwe Denktank een antwoord geven. Daarvoor organiseren we op zaterdag 15 oktober een middag die geheel in het teken staat van de crisis in het Nederlandse onderwijs. We bespreken alles van het lerarentekort tot de hier beschreven leescrisis. Daarnaast laten we experts en betrokkenen aan het woord om hun ideeën en oplossingen te delen voor de toekomst van het vaderlandse onderwijs. Alle informatie over de Onderwijsmiddag van De Nieuwe Denktank en hoe u zich kan aanmelden vindt u hier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *