Nieuws

Behalve het laatste nieuws over De Nieuwe Denktank vind je in onze nieuwsbrief ook recensies van elders verschenen rapporten, cultuur- en leestips en 'het nummer van de maand', over cijfers die in het beleid een belangrijke rol spelen. Lees het hier terug.
Webredactie

Getal van de Maand – 39

Nederland wordt geregeerd door modellen en cijfers. Het besef moet groeien dat data een middel zijn tot een doel en niet andersom. Daarom zetten we iedere nieuwsbrief een cijfer uit de actualiteit centraal en vragen we ons af: ‘Wat is het verhaal áchter dit cijfer?’. Zo brengen we diepgang terug

Lees verder »
Webredactie

Onder in de la: Gaten feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen

Kwartiermakers, aanjaaggroepen, taskforces en overlegtafels: Nederlandse bestuurders zijn dol op rapportenfabrieken. Veel van deze doorwrochte stukken sterven in schoonheid, omdat ze onderin een letterlijke of spreekwoordelijke la belanden. In de rubriek ‘Onder in de la’ zet De Nieuwe Denktank een schijnwerper op rapporten en conclusies die toen én nu meer

Lees verder »
Webredactie

Hoe zorgen we voor het welzijn van kinderen en jongeren?

Het is goed dat het onderzoek van de … naar het welbevinden van jongeren de al lang aanzwellende crisis in het Nederlands onderwijs weer even onder de aandacht brengt. Naast alle andere crises waarmee wij ons momenteel geconfronteerd zien, lijkt die van het onderwijs wellicht niet de meest urgente. Maar

Lees verder »
Webredactie

Wat is het postliberalisme? (deel 4)

In deze eerdere bijdragen over het postliberalisme hebben we gekeken naar wat het postliberalisme inhoudt, welke analyse postliberalen maken over het liberalisme en wat het verschil is met de christendemocratie. In deze laatste post over het postliberalisme, zullen we kijken naar de verschillen binnen de postliberale stroming. Grofweg zijn er

Lees verder »
Webredactie

Pleidooi voor de school als ‘templum’

In Plato’s dialoog Protagoras (313a-b) vraagt een enthousiaste jongeman de filosoof Socrates om hem te introduceren bij de beroemde sofist Protagoras, bij wie hij graag onderwijs wil volgen. Nu had Plato op z’n zachtst gezegd zijn bedenkingen bij de praktijken van deze rondreizende docenten in hoger onderwijs. Socrates vraagt zijn

Lees verder »
Webredactie

Kijktip – Succession

Het is een open deur: media spelen een belangrijke rol in de hedendaagse politiek. In de HBO-serie Succession krijgen we een inkijkje in de familie van de eigenaar van een van de grootste mediaconcerns van de Verenigde Staten. Aan het hoofd staat Logan Roy. We volgen hem en zijn naar

Lees verder »
Webredactie

Getal van de Maand – 2030

Nederland wordt geregeerd door modellen en cijfers. Het besef moet groeien dat data een middel is tot een doel en niet andersom. Daarom zetten we iedere nieuwsbrief een cijfer uit de actualiteit centraal en vragen we ons af; ‘Wat is het verhaal áchter dit cijfer?’. Zo brengen we diepgang terug

Lees verder »
Webredactie

Opinie Rosanne Hertzberger

JUIST NEDERLAND ZOU HIEROVER EEN SERIEUS DEBAT MOETEN VOEREN In de Verenigde Staten zijn vragen als deze onderdeel van een diepgravend proces waar zowel wetenschappers als politici zich actief mee bezighouden. De Senaat organiseert hoorzittingen. President Joe Biden deed recent een dringende oproep om meer informatie. In navolging van de

Lees verder »