Nieuws

Behalve het laatste nieuws over De Nieuwe Denktank vind je in onze nieuwsbrief ook recensies van elders verschenen rapporten, cultuur- en leestips en 'het nummer van de maand', over cijfers die in het beleid een belangrijke rol spelen. Lees het hier terug.
Nieuwsbriefredactie

Onder in de la – de Staat van het Onderwijs 2016/2017

In haar Onderwijsverslag over het jaar 2016/2017 trekt de Inspectie van het Onderwijs aan de bel over de achteruitgang van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs: de prestaties van leerlingen zouden onder druk staan en alleen in het vmbo en mbo stijgt het niveau van de diploma’s nog. Maar waar

Lees verder »
Nieuwsbriefredactie

Getal van de maand: 37%

De afgelopen decennia is de wereld in enorm tempo geglobaliseerd. De laatste jaren zien we echter een tegenbeweging: handelsoorlogen en protectionisme zorgen voor een periode van deglobalisering. Althans, dat is het verhaal dat je in de kwaliteitskranten en op economische blogs leest. Maar dat verhaal klopt niet, zegt Shannon K.

Lees verder »
Webredactie

Onze plannen voor 2024 en verder

Anderhalf jaar na de start van De Nieuwe Denktank is het moment aangebroken om te versnellen. Vorig jaar boekten we onze eerste successen. We hebben met in- en externe deskundigen een volledig, concreet toepasbaar en juridisch houdbaar alternatief voor het stikstofbeleid uitgewerkt: beter voor mens, natuur en economie, eerlijker en minder bureaucratisch

Lees verder »
Webredactie

Ervaringen met de Omgevingswet?

De Omgevingswet, de grootste wetgevingsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis, zou veel problemen oplossen. Sneller, beter, eerlijker en transparanter en niet de regeltjes, maar de leefomgeving centraal – dat was de belofte waarmee deze wet werd ingevoerd.  De praktijk blijkt, zoals zo vaak, weerbarstiger. Uit het werkveld zijn er signalen te horen

Lees verder »
Nieuwsbriefredactie

Kijktip: Harvard collegereeks ‘Justice’

Is kannibalisme in noodsituaties moreel toegestaan? Mag een privaat brandweerbedrijf toekijken hoe een huis afbrandt omdat de bewoner z’n verzekeringspremie niet heeft betaald? Dit soort vragen staat centraal in Harvard-professor Michael Sandel’s collegereeks Justice: what is the right thing to do?. De collegereeks is 15 jaar oud en gratis beschikbaar

Lees verder »
Nieuwsbriefredactie

Getal van de maand: 5 jaar

Afgelopen zomer viel het kabinet over de kwestie van gezinshereniging: mogen de gezinsleden van een vluchteling die een verblijfsstatus heeft gekregen, wel of niet naar Nederland komen? Het ging hierbij specifiek om ‘nareizigers’ uit oorlogsgebieden[1] – partners, kinderen of ouders (indien de asielaanvrager jonger is dan 18 jaar) van iemand

Lees verder »
Webredactie

Leestip: Vernietigen

In het vorig jaar in Nederlandse vertaling verschenen Anéantir (Vernietigen) lijken we met een andere Houellebecq te maken te hebben. De schrijver die doorgaans uitblinkt in zijn pessimistische blik op onze cultuur, laat in zijn nieuwste roman zien dat hij ook aanknopingspunten voor hoop ziet: in de liefde. Althans, dat is de

Lees verder »