Miljarden voor onderwijs zijn \’beetje makkelijk\’

Interview met DND directeur Bart-Jan Heine in de Leeuwarder Courant (22 september 2022)

Het onderwijs stevent af op een stille ramp, ondanks extra miljarden van het kabinet. Dat zegt bestuurskundige Bart-Jan Heine van NHL Stenden. Heine zegt zich zorgen te maken over de toekomst van het onderwijs in Nederland. Hij mist een
concrete visie van het kabinet, dat op Prinsjesdag wel veel extra geld beschikbaar stelde. ,,Meer geld voor kwaliteitsverbetering en voor de aanpak van kansenongelijkheid is nodig  en klinkt daadkrachtig, maar is ook een beetje  makkelijk. Uiteindelijk gaat het om visie en de precieze uitvoering’’, aldus de  bestuurskundige. Heinen spreekt van ‘een nationale ramp in slow motion’.

Hoewel het ministerie van Onderwijs aankondigt in te zetten op het verbeteren van basisvaardigheden als lezen en rekenen, toont Heinen zich sceptisch. Hij wijst er op dat het onderwijsniveau de afgelopen jaren flink is gedaald, waardoor ‘een  wart van de vijftienjarigen functioneel analfabeet’ is.

NHL Stenden ziet bij studenten van de hogeschool dat de  beheersing van de Nederlandse taal afneemt. ,,Veel studenten hebben toch moeite met de Nederlandse taal. Terwijl het begrijpen van de taal de basis is voor alles. Pas daarna kun je je verder gaan verdiepen en een vak leren.’’

Heinen wijst op een passage in de Troonrede, die koning Willem-Alexander dinsdag uitsprak: ‘Investeren in de toekomst van ons land begint met goed  toegankelijk onderwijs’. Het kabinet steekt onder andere 1  miljard euro in aanpak van kansenongelijkheid, 1 miljard in kwaliteitsverbetering en 800 miljoen in docenten en andere personeel.

Maar geld alleen biedt volgens de onderwijskundige onvoldoende perspectief. ,,Wat wordt er gedaan om de concrete problemen aan te pakken, zoals het gebrek aan basisvaardigheden en het docententekort? In het verleden hebben extra middelen niet altijd geleid tot hogere kwaliteit’’, aldus Heinen. Hij maakt zich ook nu zorgen: de kabinetten-Rutte hebben volgens hem ‘geen goed trackrecord’ waar het gaat om het omzetten van plannen in concrete daden.

Op 15 oktober organiseert De Nieuwe Denktank een onderwijsdag. Voor meer informatie klik hier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *