Meldpunt Omgevingswet

Heeft Nederland er weer een crisis bij?

Wat gaat er mis bij de Omgevingswet

Sneller, beter, eerlijker en transparanter en niet de regeltjes, maar de leefomgeving centraal. Dat was de belofte waarmee de omgevingswet per 1 januari 2024 is ingevoerd.

De praktijk blijkt, zoals zo vaak, weerbarstiger. Uit het werkveld zijn er signalen te horen over haperende systemen, zwakkere inspraak, onduidelijke normen, moeizame toestemmingsverlening, rechtsonzekerheid en geen grip meer op de ruimtelijke ordening.

Wordt u ook geconfronteerd...

.. met praktische, juridische, technische of principiƫle problemen in uw werk met de Omgevingswet? Meld het bij ons. Voor ons onderzoeksproject willen we graag zoveel mogelijk gevolgen van dit bestuurlijke megaproject in kaart brengen.

Meld hier uw ervaringen

Voor ons zijn concrete, praktische voorbeelden het meest behulpzaam. Maar ook meer algemene observaties zijn vanzelfsprekend van harte welkom. Wij behandelen alle bijdragen vertrouwelijk. Indien we (delen van) uw bijdragen willen publiceren, dan doen wij dat enkel na uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming.

LinkedIn

DeNieuweDenktank

E-mail:

info@denieuwedenktank.nl

Twitter / X

@NieuweDenktank

Hartelijk dan voor uw melding

De Nieuwe Denktank bestaat dankzij mensen zoals u. Alleen samen maken we er een beter land van.

Mocht u ons nog meer willen helpen: een kleine donatie is altijd van harte welkom.