Luistertip: Podcast The Realignment

Politieke partijen zijn geen monolithische blokken waarin iedereen dezelfde mening is toegedaan. Zeker in een tweepartijensysteem, is een partij vaak een verzameling bloedgroepen die een verbond hebben gesloten. Denk aan de Republikeinse Partij in de VS. Die partij is een verzameling van onder andere libertariërs, conservatieve christenen en nationalistische groeperingen. Vaak zijn het groepen met belangen op andere gebieden en bundelen zij hun krachten door idealen uit te ruilen: jullie je zin op medisch-ethische thema’s, wij onze zin op economisch gebied.

Soms zitten ook groeperingen met diametraal tegengestelde idealen binnen één partij. Op het gebied van buitenlandbeleid zijn zowel de isolationisten als de interventionistische neoconservatieven sterk in de Republikeinse Partij vertegenwoordigd. Hierbij is geen uitruil mogelijk, maar strijden ze om dominantie binnen de partij.

Sinds de opkomst van Trump zijn de neoconservatieven in de Republikeinse Partij naar de marge verdrongen. Sommige prominente neoconservatieven zijn overgestapt naar de Democratische Partij. En zo gek is dat niet: de neoconservatieve stroming is meer dan een halve eeuw geleden ontstaan bij de Democraten. Eens in de zoveel tijd – vaak met tussenpozen van enkele decennia – worden de allianties die de groeperingen hebben gesloten, flink opgeschud. Dat noem je een realignment.

Realignment
Volgens de hosts van de podcast The Realignment – Saagar Enjeti en Marshall Kosloff – zit Amerika momenteel weer in zo’n fase. De Trump-achterban heeft meer gemeen met de Sanders-achterban, dan beide groepen hebben met de partij-elite van zowel de Democratische als Republikeinse Partij. Enjeti en Kosloff zien een soort neoliberale consensus tussen de beide partij-elites die door zowel Donald Trump als Bernie Sanders wordt aangevallen. 

De vraag die aan de basis ligt van deze podcast is of het partijlandschap zo wijzigt dat Amerika straks een (economisch) populistische en een neoliberale partij kent. Die eerste zou dan grofweg een mix zijn tussen de voormalige aanhangers van zowel Trump als Sanders.

Hoewel de podcast vooral informatief is en het niet gaat om de opinies van beide hosts, is de insteek van de podcast dat die neoliberale consensus op z’n laatste voeten loopt – en dat dat ook wenselijk is. Enjeti en Kosloff zijn niet bepaald fan van Donald Trump, maar zien de opkomst van wat zij economisch populisme noemen, als een wenselijke ontwikkeling.

De focus van de podcast ligt niet op de politieke actualiteit. Maar voor wie interesse heeft in de politieke ontwikkelingen op een wat langere termijn en onderwerpen als economie, technologie en geopolitiek niet schuwt, is The Realignment zeker een aanrader.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *