Leestip: ‘Wankel Koninkrijk’

De Brexit is wellicht één van de grootste politieke gebeurtenissen van het vorige decennium te noemen. Voor het eerst sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1952, besloot een lidstaat de Europese Unie de rug toe te keren. Voor een ieder die geïnteresseerd is in het waarom en hoe van de Brexit, is het boek ‘Wankel Koninkrijk’ van oud NOS-correspondent Tim de Wit een aanrader.

In Wankel Koninkrijk vertelt de Wit over zijn zeven jaren in het Verenigd Koninkrijk waarin hij verslag deed van alle ontwikkelingen rondom Brexit. Hoewel niet een wetenschappelijk uitgediepte analyse, biedt het boek een inzicht in Brexit voor iedereen die wenst zich verder te verdiepen dan de nieuwskoppen die voorbij komen op tv of in de kranten. Aan de hand van verschillende thema’s neemt De Wit je mee in de vragen waarom de Britten überhaupt voor Brexit konden stemmen, hoe Brexit de vorm heeft gekregen die het uiteindelijk heeft aangenomen (er lag immers geen handboekje klaar) en wat voor consequenties dit heeft gehad in verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk.

Een interessante analyse die naar voren komt in het boek, is De Wits verwachting dat er naar alle waarschijnlijkheid vandaag opnieuw voor Brexit gestemd zou worden, zelfs nu de grote nadelen zich langzaam aandoen. Het boek gaat hier voorbij aan de snelle opmerkingen dat Brexit een vergissing was en dat voornamelijk voor is gestemd door laagopgeleiden die de consequenties niet konden overzien. In plaats daarvan legt De Wit duidelijk bloot waar de pijnpunten liggen en hoe vele Britten zich volledig in de steek gelaten voelden (en voelen) door de gevestigde orde. De Wit merkt hierbij op dat de Brexit in die zin niet zozeer een rationele stem was, maar meer een beladen stem waarmee men voornamelijk een krachtig signaal af wilde geven. Daarbij diept De Wit enkele unieke aspecten in het Verenigd Koninkrijk uit, zoals de corruptie bij de Conservatieven, de gevolgen van het kapitalisme en de grote invloed van de Britse media op de politiek en maatschappij. Allemaal aspecten die uiteindelijk hun stempel hebben gedrukt op de Brexit-stem.

Naast de vraag waarom er überhaupt voor Brexit gestemd kon worden, gaat De Wit ook in op de ontwikkelingen en onderhandelingen rondom de uiteindelijke Brexit-deal en de consequenties die dit kan hebben voor de verschillende groepen in de samenleving en de verschillende delen van het rijk (Schotland en Ierland). Hierbij besteedt hij uitgebreid aandacht aan het langzaam verdwijnen van de gematigde stemmen in het publieke debat en de verharding in politiek en maatschappij. In dat opzicht biedt het boek ook een kleine waarschuwing voor onze eigen samenleving, om te voorkomen een dergelijke weg in te slaan.

Zoals het een oud-correspondent betaamt, is De Wits manier van schrijven luchtig, waardoor het boek makkelijk wegleest. Zware, politieke onderwerpen worden afgewisseld met luchtige anekdotes uit De Wits eigen tijd in Londen. Toch zit hier ook een valkuil van het boek. Hoewel De Wit aan het begin duidelijk maakt dit boek te schrijven als Tim de Wit en niet als correspondent, verliest het boek naarmate je verder komt wat van zijn objectiviteit en leidt dit soms een beetje tot simpel Tory-bashing.

Ondanks deze kleine aanmerking, is het Wankel Koninkrijk een aanrader voor iedereen die beter wil begrijpen waarom Brexit kon gebeuren en hoe het uiteindelijk de vorm heeft gekregen zoals wij die vandaag de dag kennen. De ervaringen van een correspondent over werken op één van de meest politiek beladen dossiers van dat moment, komen hier gratis bij en zijn een leuke aanvulling op een anders moeilijke materie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *