\’Hoe nu verder?\’

Geldrop | Een positief verhaal om de crises het hoofd te bieden en weer zeggenschap en grip te krijgen op de leefomgeving.

Een verslag van de tweede discussiebijeenkomst in een serie van vier georganiseerd door KBO Brabant.

De zaal van de Weeffabriek in Geldrop zat goed vol toen de tweede debatavond georganiseerd door De Nieuwe Denktank en KBO-Brabant werd geopend. Nadat KBO-Brabant voorzitter de aanwezigen welkom had geheten hield hij hen de volgende vergelijking voor; ‘Nederland is als een auto op een kruispunt met een kapotte TomTom’. Op de belangrijkste kwesties rondom pensioenen en stikstof lijkt het politieke midden geen antwoord meer te hebben. De vraag waar het de hele avond over ging was dus ook; ‘Hoe nu verder?’.

\"\"

Om te beginnen vertelt Henriette van Hedel de aanwezigen meer over het werk en de doelen van de denktank. Zo wil de organisatie niet alleen problemen benoemen, maar oplossingen aandragen. Dit doet de denktank los van politieke kleur en partijen. De Nieuwe Denktank wil volgens Van Hedel strijd leveren tegen de ‘voldongen feiten’ waarop beleid vaak gebaseerd lijkt te zijn. Met nieuwe ideeën en perspectieven moet het politieke midden nieuw leven in worden geblazen om tegenwicht te bieden aan drogredenen over wat wel of niet mag van ‘’Brussel’’ of ‘’de rechter’’.

Rob de Brouwer, econoom en pensioenexpert, schetst voor de aanwezigen de weeffouten in de  toekomstplannen die het kabinet heeft met ons pensioenstelsel. Hij waarschuwt dat we ons pensioenstelsel niet zomaar gewonnen moeten geven aan de privatisering. De kern van zijn verhaal komt erop neer dat de pensioenvoorziening geen verdienmodel meer moet zijn van consultants, adviseurs en controleurs. Het stelsel is door de jaren heen steeds complexer geworden en met de voorstellen voor individuele pensioenpotjes zou ook het laatste stukje solidariteit uit deze collectieve voorziening worden gesloopt.

Quinten Pluymaekers voert het woord over het recent verschenen stikstofrapport van De Nieuwe Denktank dat hij samen met Marinus den Hartogh en Sander Smit heeft geschreven. Hij omschrijft het huidige stikstofbeleid vooral als een gelikte marketingstrategie die niets meer te maken heeft met de gestelde doelen. Aan de hand van het door de Minister Van de Wal gebruikte angstbeeld dat te veel stikstof het grondwater zou vervuilen wordt dit duidelijk gemaakt. Het beleid van de regering is voornamelijk gericht op het terugdringen van gemodelleerde stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden. Het gaat dus in het stikstofbeleid niet om de werkelijke effecten van stikstof op de natuur, maar om het effect van het terugdringen van gemodelleerde stikstof binnen het model. De enige weg uit de stikstofcrisis is het modelmatige denken loslaten, maar ook met het rapport Remkes lijkt hier vooralsnog geen sprake van te zijn. 

De sprekersreeks wordt afgesloten door voormalig Brandpunt-journalist Ton Verlind die vertelt over de rol die de media spelen in het versterken en daarmee in stand houden van de crisissfeer in het land. In zijn betoog schetst Verlind een beeld van televisie- en krantenredacties die steeds meer in de ban raakten van kijkcijfers en kliks. Wanneer artikelen of programma’s het goed doen krijgen ze meer ruimte en zendtijd los van de vraag of wát er uitgezonden wordt wel relevant is. Hij hield de aanwezigen voor dat ook zij de macht hebben om hierin verandering te brengen door kritisch te kijken welke media zij met hun geld en aandacht groot maken. Initiatieven als Follow the Money en De Nieuwe Denktank verdienen wat Verlind betreft meer steun.

\"\"De actiebereidheid onder de aanwezigen is groot. De crises die Nederland in zijn greep hebben zijn groot en het zijn er ook veel. Door de aanwezige KBO-leden worden veel vragen gesteld over het pensioendebat en wordt hardop nagedacht over hoe we ons als betrokken burgers meer kunnen laten gelden in de pers. Naast alle dingen die fout gaan wordt duidelijk dat er veel goede wil is om zaken in Nederland béter te maken. Voor De Nieuwe Denktank is dat een duidelijk signaal dat ze met deze debatavonden een gevoelige snaar raken en er behoefte is aan meer debat in het politieke midden.

Wil u ook bijdragen en meedenken over hoe we als Nederland een weg uit de crisis kunnen vinden? Kom dan naar een van de volgende bijeenkomst van de KBO-Brabant in samenwerking met De Nieuwe Denktank. Op 18 oktober bent u welkom in Veghel en op 20 oktober sluiten we de reeks van bijeenkomsten ‘Hoe nu verder?’ af in Rijen. Voor meer praktische informatie en u aanmelden (verplicht) klikt u hier.

\"\"
vlnr Rob de Brouwer, Quinten Pluymaekers, Ton Verlind, Henriette van Hedel en Leo Bisschops. Uiterst links KBO Brabant directeur Wilma Schrover.

1 gedachte over “\’Hoe nu verder?\’”

  1. Het was een goede en inspirerende avond. Ik heb het gevoel dat de tijd goed besteed was. Van belang is nu dat dit verder wordt uitgedragen onder de mensen, zodat ze voelen dat er wel degelijk alternatieven zijn voor het huidige bijna besluiteloze beleid. De mensen moet weer centraal staan in plaats van het algoritme en de uitkomsten onder de streep, alhoewel die bij goed narekenen negatief blijken te zijn. Wordt vervolgd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *