Getal van de maand: 2 miljard

Nederland wordt geregeerd door modellen en cijfers. Het besef moet groeien dat data een middel zijn tot een doel en niet andersom. Daarom zetten we iedere nieuwsbrief een cijfer uit de actualiteit centraal en vragen we ons af: ‘Wat is het verhaal áchter dit cijfer?’. Zo brengen we diepgang terug in het spel van de (grote) getallen. Het getal van de maand is 2 miljard.

Als er een getal is dat deze maand vaak voorbijkwam, is het 2 miljard: de benodigde euro\’s die het kabinet beschikbaar maakt om de armoede in Nederland te bestrijden. Na een ongekend hoge inflatie over de afgelopen twee jaren, wil het kabinet het aankomende jaar 2 miljard investeren om de koopkracht van de armste huishoudens aan te zwengelen en zo voorkomen dat de armoede in Nederland toeneemt. En waar het kabinet dit bedrag van 2 miljard verdedigde als een uitzonderlijk grote uitgave, waren de meeste oppositiepartijen het erover eens dat 2 miljard euro veel te weinig is.

Uit een eerste analyse van de NOS blijkt dat zonder deze investering van 2 miljard euro extra, ongeveer 165.000 mensen extra onder de armoedegrens zouden eindigen. Met de investering van 2 miljard euro wordt deze stijging tenietgedaan. Maar toch neemt het aantal mensen dat in Nederland in armoede leeft met deze grote investering niet af. Het getal van de 825.000 mensen die op dit moment al in armoede leven, zal naar verwachting ongeveer gelijk blijven, ondanks de extra 2 miljard euro. Geert Wilders merkte dan ook op dat hij een investering van 2 miljard euro om de armoede te bestrijden niks vindt in vergelijking met de 70 miljard euro die naar het klimaat- en stikstoffonds gaat.

In verkiezingstijd is het geen verrassing dat het overgrote deel van de Kamer vooral meer investeringen vanuit het kabinet wil en verschillende voorstellen deed om de koopkracht, ook voor middeninkomens, toe te laten nemen. En met succes. Het minimumloon zal aankomend jaar stijgen (waarmee ook de AOW en uitkeringen stijgen), de accijnsverhoging voor benzine gaat niet door en de geplande verhoging van treinkaartjes vindt voor nu ook geen doorgang. Voorstel van de Kamer is dit te financieren door de winst van bedrijven en banken extra te belasten en het tarief in boxen 2 en 3 omhoog te gooien. Met name ondernemers en mensen met vermogen zullen door deze plannen dus (extra) moeten inleveren. Overigens zal het OV hiermee nog niet volledig gefinancierd zijn.

Maar waar de ene partij 2 miljard euro een forse investering vindt en de andere partij meent dat het slechts een druppel op de gloeiende plaat is, bleef de onderliggende discussie van steeds hoger wordende lasten onderbelicht. En ook (kleine) ondernemers, die met de plannen van de Kamer extra belast zullen worden, hebben hier last van. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen stelde Pieter Omtzigt de vraag hoe het kan dat iemand die 10.000 euro extra gaat verdienen, uiteindelijk in de portemonnee maar 900 euro extra overhoudt. Een stijging van het minimumloon en een verlaging van de prijzen in het OV veranderen niks aan deze realiteit. Uiteindelijk zou de discussie niet zozeer moeten gaan over hoeveel het kabinet exact bijlegt, maar vooral over hoe de lasten structureel verlaagd kunnen worden. Er ligt een grote uitdaging voor alle aankomende parlementariërs om ervoor te zorgen dat men onder de streep ook echt meer overhoudt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *