Getal van de maand: 0,35

Voor de studenten die zijn begonnen met studeren tussen 2015 en 2022 worden de effecten van het nieuwe leenstelsel langzaam zichtbaar nu deze groep zich richting de huizenmarkt begeeft. Want in tegenstelling tot de belofte dat er alleen naar draagkracht terugbetaald hoeft te worden, rekenen hypotheekverstrekkers met 0,35% van de totale studieschuld om het maandbedrag te berekenen, ongeacht het inkomen van een oud-student.

Hoewel de invoering van het leenstelsel in 2015 al omstreden was, werd deze toch gesteund door D66 en de PvdA onder voorbehoud van enkele ingrijpende voorwaarden. Zo kregen studenten met ouders met een laag inkomen toch recht op een basisbeurs, werd de aflossingstermijn bijgesteld naar 30 jaar en wordt de hoogte van het maandelijks terug te betalen bedrag bepaald aan de hand van iemands inkomen (draagkracht).

Maar bij deze laatste zit ook direct de crux: banken rekenen namelijk niet met draagkracht. De gemiddelde studieschuld onder studenten bedraagt op dit moment iets meer dan € 17.000. Een student die nu begint met werken en onder het verhoogde rentepercentage van 2,56% valt met een gemiddeld inkomen van rond de € 36.000 bruto per jaar, wordt geacht iets meer dan € 47 per maand terug te betalen.

Maar hypotheekverstrekkers rekenen met een heel ander percentage: bij de berekening van de maandelijkse lasten gaan zij ervanuit dat een student gemiddeld 0,35% van zijn of haar lening per maand aflost. Voor de rekensom hierboven komt dat uit op een maandbedrag van iets meer dan € 59, exclusief rente. Het lijkt wellicht een klein bedrag, maar op een gezamenlijke hypotheek van 30 jaar kan het toch al snel meer dan € 10.000 verschil maken. En juist die laatste euro’s kunnen het verschil maken in een toch al oververhitte huizenmarkt.

Daar komt bij dat bovenstaande geldt voor de gemiddelde student. Voor de vele studenten die vaak meer geleend hebben en we eerder moeten denken aan een studieschuld van richting de € 50.000, kan het tot gevolg hebben dat er enkele tienduizenden euro’s minder aan hypotheek geleend kan worden. Immers de overheid gaat nog steeds uit van een maandbedrag van € 47 maar de hypotheekverstrekkers rekenen inmiddels vrolijk met een maandbedrag van zo’n € 175.

Een loze belofte dus, zo lijkt het. Hypotheekverstrekkers zeggen dat ze geen risico kunnen nemen en gebonden zijn aan de regels die consumenten tegen te hoge leningen moeten beschermen. En intussen wordt er bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) weinig inzicht gegeven in wat nu de precieze plannen zijn voor het afbetalen, ook met het oog op stijgende rentepercentages. Kortom een rekensommetje dat zich niet zo makkelijk laat oplossen. En met een verdubbeling van de totale studieschuld sinds 2015 zal het vele ex-studenten de komende jaren nog hoofdpijn bezorgen.[1]


[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/41/studieschuld-opgelopen-tot-28-miljard-euro.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *