Essaywedstrijd: “Welke bureaucratische regel moet én kan op de schop?”

Doe mee met onze essaywedstrijd, waarin we u vragen uw kennis en ideeën met ons te delen. Het winnende essay wordt gepubliceerd in de symposiumbundel ‘Verstikt door goede bedoelingen: hoe voorkomen we dat de bureaucratie de samenleving de adem beneemt?”. De winnaar ontvangt een boekenbon van € 250.

Onderwerp:

In deze essaywedstrijd nodigen wij deelnemers uit om een fundamentele analyse te schrijven over een bestaande regel of wet die weliswaar bedoeld is om bepaalde doelen te bereiken (zoals kostenbeheersing of veiligheid), maar voornamelijk resulteert in onnodig papierwerk en bureaucratie zonder dat het zijn doel effectief dient. De focus van het essay moet liggen op een regel waarvan de afschaffing kan leiden tot een efficiëntere of effectievere benadering van het oorspronkelijke doel.

Richtlijnen:
  1. Keuze van de regel: Kies een specifieke regel of een specifieke set van regels waar je persoonlijke of professionele ervaring mee hebt. Beschrijf hoe deze regel in de praktijk wordt toegepast en waarom het meer een last is dan een hulpmiddel.
  2. Analyse van de regel: Analyseer de oorspronkelijke bedoeling van de regel en demonstreer met concrete voorbeelden en data hoe de regel faalt in het bereiken van zijn doel. Onderzoek de balans tussen de bureaucratische lasten en de voordelen die de regel zou moeten opleveren.
  3. Implicaties en haalbaarheid: Bespreek de praktische implicaties van het afschaffen van de regel. Wat zijn de verwachte positieve en negatieve gevolgen? Hoe kan de afschaffing bijdragen aan een betere uitvoering van het oorspronkelijke doel? Leg uit waarom de afschaffing juridisch en operationeel haalbaar is binnen het bestaande (Europese) wettelijke kader en de bestaande praktijk. 
Vereisten:
  • Het essay moet tussen de 1000 en 4000 woorden lang zijn.
  • Verstuur je essay uiterlijk 2 juni 2024 naar info@denieuwedenktank.nl
Beoordeling:

De essays zullen worden beoordeeld op basis van hun diepgang van analyse, originaliteit, praktische bruikbaarheid, kwaliteit van argumentatie. Belangrijkste toetsteen is of het essay voorstanders van de doeleinden van de regel ervan kan overtuigen dat ook voor dat doel geen regel beter is dan deze regel. 

Prijs

De winnaar ontvangt een boekenbon van € 250,-. Het winnende essay zal worden gepubliceerd in de bundel die wordt uitgegeven in het kader van het DND-symposium ‘Verstikt door goede bedoelingen: hoe voorkomen we dat de bureaucratie de samenleving de adem ontneemt’. 

Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen. Deel uw inzichten en draag bij aan een slimmer, effectiever beleid!