Essaywedstrijd – Waarom het beleid in Nederland (bijna) altijd faalt

Waarom faalt het beleid in Nederland (bijna) altijd? Dat is de vraag waarop we graag uw visie willen.

De Nieuwe Denktank is op zoek naar de fundamentele oorzaken van falend beleid in Nederland. We zien steeds meer voorbeelden van mislukt beleid, zoals de problematische afwikkeling van de toeslagenaffaire, de door de rechter afgeschoten asielwetgeving, de mislukte digitalisering van het burgerlijk procesrecht, de haperende compensatie van de mijnbouwschade in Groningen, het onhoudbare PAS-systeem voor stikstofvergunningen, de onevenwichtige compensatie voor de energieprijzen, het onbegrijpelijke belasting- en toeslagenstelsel, het niet kunnen afschaffen van BTW op groente en fruit, het zijn maar een paar recente voorbeelden van een overheid die er niet meer in slaagt om beleid te maken dat functioneert.

Dit soort mislukkingen zijn er natuurlijk altijd geweest. Maar het zijn niet langer incidenten. Het is tegenwoordig makkelijker voorbeelden te noemen van beleid dat is mislukt of heeft gezorgd voor een verslechtering, dan van beleid dat succesvol is geweest, beleid dat ook daadwerkelijk de verbetering heeft gebracht die het beoogde. 

Dit toenemende beleidsfalen is zichtbaar op alle domeinen van het overheidsbeleid. Het ligt daarom voor de hand dat de oorzaken van dit falen fundamenteel zijn en niet afhangen van toevallige omstandigheden of van een bepaald beleidsterrein. Wat zijn de oorzaken van dit falen? De Nieuwe Denktank gaat ernaar op zoek!

De Nieuwe Denktank is een initiatief van vrije en zelfbewuste burgers met gemeenschapszin, die zich in hun dikwijls schaarse vrije tijd bezig houden met verbetering van de publieke zaak, omdat ze niet werkloos willen toekijken hoe die steeds maar verder verslechtert. Het zijn mensen uit de praktijk, ambtenaren, werknemers en ondernemers die dikwijls aan den lijve ondervinden hoe nieuw beleid niet geschikt is voor de werkelijkheid. Die mensen zijn er natuurlijk niet alleen binnen De Nieuwe Denktank. Daarom willen we iedereen uitnodigen om deel te nemen aan onze essaywedstrijd. Ook om ervoor te zorgen dat de inzichten van velen voor een breed publiek beschikbaar wordt. 

Het essay

Waarom faalt het beleid in Nederland (bijna) altijd? Dat is de vraag waarop we graag uw visie willen. Wij zijn op zoek naar de fundamentele oorzaken; de oorzaken die dus bij meerdere mislukte beleidsvoorstellen een rol hebben gespeeld. Graag zien wij uw visie geïllustreerd met concrete voorbeelden die uw analyse ondersteunen. De lengte van uw essay mag u – binnen enige grenzen – zelf bepalen. Dat kan variëren tussen 1.000 en 8.000 woorden, waarbij geldt dat langer niet noodzakelijk beter is. Er zijn geen andere vormvereisten.

De beoordeling

De winnaar van de wedstrijd ontvangt een boekenbon t.w.v. € 250,-. Publicatie van het winnende essay en eventueel andere essays in de symposiumbundel gebeurt in overleg met de auteur. Indien dat wenselijk is, kan anonimiteit worden gegarandeerd.

Deadline

Uw essay moet uiterlijk 8 juni 2023 door ons zijn ontvangen. Inzenden kan per e-mail naar: info@denieuwedenktank.nl. Wij kijken uit naar uw inzending!

Daarnaast organiseren we op dinsdagavond 20 juni in Amsterdam een symposium met dezelfde titel. We nodigen iedereen uit die geïnteresseerd is om hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie over het symposium volgt binnenkort.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *