Ervaringen met de Omgevingswet?

De Omgevingswet, de grootste wetgevingsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis, zou veel problemen oplossen. Sneller, beter, eerlijker en transparanter en niet de regeltjes, maar de leefomgeving centraal – dat was de belofte waarmee deze wet werd ingevoerd. 

De praktijk blijkt, zoals zo vaak, weerbarstiger. Uit het werkveld zijn er signalen te horen over haperende systemen, zwakkere inspraak, onduidelijke normen, moeizame toestemmingsverlening, rechtsonzekerheid en geen grip meer op de ruimtelijke ordening.

Wordt u ook geconfronteerd met praktische, juridische, technische of principiĆ«le problemen in uw werk met de Omgevingswet? Meld het bij ons. Voor ons onderzoeksproject willen we graag zoveel mogelijk kanten van dit megaproject belichten.