\’Hoe nu verder?\’

Hoeven | Een positief verhaal om de crises het hoofd te bieden en weer zeggenschap en grip te krijgen op de leefomgeving.

Een verslag van de eerste discussiebijeenkomst in een serie van vier georganiseerd door KBO Brabant.

\"\"

‘Nederland is als een auto op een kruispunt met een kapotte TomTom’. Zo opende KBO-Brabant voorzitter Leo Bisschops de avond die de seniorenvereniging samen met De Nieuwe Denktank organiseerde. Op belangrijke kwesties zoals pensioenen en stikstof lijkt het politieke midden geen antwoord meer te hebben. De vraag waar het de hele avond over ging was dus ook: ‘Hoe nu verder?’. De interesse voor de verschillende sprekers die van de KBO-Brabant en De Nieuwe Denktank het podium kregen was overduidelijk groot; voor de eerste sprekers van start kon gaan in Hoeven moesten er extra stoelen aangesleept worden.

\"\"Het spits werd afgebeten door voormalig KRO-mediadirecteur en Brandpunt-presentator Ton Verlind die vertelde over de rol die de media spelen in het versterken en daarmee in stand houden van de crisissfeer in het land. In zijn betoog schetste Verlind een beeld van televisie- en krantenredacties die steeds meer in de ban raakten van kijkcijfers en kliks. Wanneer artikelen of programma’s het goed deden kregen ze meer ruimte en zendtijd los van de vraag of wát er uitgezonden werd wel relevant was. Hij hield de aanwezigen voor dat ook zij de macht hebben om hierin verandering te brengen door kritisch te kijken welke media zij met hun geld en aandacht groot maken. Initiatieven als Follow the Money en De Nieuwe Denktank verdienen wat Verlind betreft meer steun.

\"\"

Door Henriëtte van Hedel werd de aanwezigen meer verteld over het werk en de doelen van de denktank. Zo wil de organisatie niet alleen problemen benoemen, maar oplossingen aandragen. Dit doet De Nieuwe Denktank los van politieke kleur en partijen. De Nieuwe Denktank wil volgens Van Hedel strijd leveren tegen de  ogenschijnlijk ‘voldongen feiten’ waarop beleid vaak gebaseerd lijkt te zijn. Met nieuwe ideeën en perspectieven moet het politieke midden nieuw leven in worden geblazen om tegenwicht te bieden aan drogredenen over wat wel of niet mag van \”Brussel\”, \”de rechter\” of \”het model\”.

Rob de Brouwer, econoom en pensioenexpert, praatte de aanwezigen bij over de toekomstplannen met het Nederlandse pensioenstelsel. Uit zijn historische vergelijking werd duidelijk dat in een tijd waarin Nederland veel armer was, ons pensioen beter en overzichtelijker was geregeld dan nu. De kern van zijn verhaal komt erop neer dat de pensioenvoorziening geen verdienmodel meer moest zijn van consultants, adviseurs en controleurs. Het stelsel is door de jaren heen steeds complexer geworden en met de voorstellen voor individuele pensioenpotjes zou ook het laatste stukje solidariteit uit deze collectieve voorziening worden gesloopt. 

Afsluitend kwam Quinten Pluymaekers aan het woord over het recent verschenen stikstofrapport van De Nieuwe Denktank dat hij samen met Marinus den Hartogh en Sander Smit heeft geschreven. Hij omschreef het huidige stikstofbeleid vooral als een gelikte marketingstrategie die niets meer te maken heeft met de gestelde doelen. Aan de hand van het angstbeeld dat teveel stikstof het grondwater zou vervuilen werd dit duidelijk gemaakt. Het beleid is namelijk volledig gericht op het terugdringen van stikstof in Natura-2000 gebieden waar de kwaliteit van het grondwater niet beter kán. Het gaat in dezen dus niet meer om de werkelijke effecten van de stikstofaanpak, maar om het effect dat het heeft op de modellen. De enige weg uit de stikstofcrisis is het modelmatige denken loslaten.

\"\"Vanuit de aanwezigen kwam veel herkenning op de betogen van de verschillende sprekers. De crises die Nederland in hun greep hebben zijn groot en het zijn er ook veel. Dat is geen reden om te somberen of enkel te denken in termen van slachtofferschap. Door KBO-Brabantleden werden voorstellen gedaan over hoe het pensioenstelsel makkelijker en daarmee beter vorm kan worden gegeven en hoe er meer gebruik kan worden gemaakt van de organisatiekracht die ook de oudere generaties nog steeds in hun mars hebben. Naast alle dingen die fout gaan werd duidelijk dat er veel goede wil is om zaken in Nederland béter te maken. Niet revolutionair maar door in kleine kring te beginnen. Voor De Nieuwe Denktank een mooi bevestiging van het positieve en vanuit de inhoud gemotiveerde verhaal. 

Wilt u ook bijdragen en meedenken over hoe we als Nederland een weg uit de crisis kunnen vinden? Kom dan naar een van de volgende bijeenkomsten van KBO-Brabant in samenwerking met De Nieuwe Denktank. Op 13 oktober bent u welkom in Geldrop, op 18 oktober bent u welkom in Veghel en op 20 oktober sluiten we de reeks van bijeenkomsten ‘Hoe nu verder?’ af in Rijen. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten, klikt u hier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *