Uncategorized

Onder in de la: Gaten feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen

Kwartiermakers, aanjaaggroepen, taskforces en overlegtafels: Nederlandse bestuurders zijn dol op rapportenfabrieken. Veel van deze doorwrochte stukken sterven in schoonheid, omdat ze onderin een letterlijke of spreekwoordelijke la belanden. In de rubriek ‘Onder in de la’ zet De Nieuwe Denktank een schijnwerper op rapporten en conclusies die toen én nu meer aandacht verdienen. Dit alles om […]

Onder in de la: Gaten feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen Meer lezen »

Hoe zorgen we voor het welzijn van kinderen en jongeren?

Het is goed dat het onderzoek van de … naar het welbevinden van jongeren de al lang aanzwellende crisis in het Nederlands onderwijs weer even onder de aandacht brengt. Naast alle andere crises waarmee wij ons momenteel geconfronteerd zien, lijkt die van het onderwijs wellicht niet de meest urgente. Maar deze crisis betreft wel de

Hoe zorgen we voor het welzijn van kinderen en jongeren? Meer lezen »

Wat is het postliberalisme? (deel 4)

In deze eerdere bijdragen over het postliberalisme hebben we gekeken naar wat het postliberalisme inhoudt, welke analyse postliberalen maken over het liberalisme en wat het verschil is met de christendemocratie. In deze laatste post over het postliberalisme, zullen we kijken naar de verschillen binnen de postliberale stroming. Grofweg zijn er twee te onderscheiden groepen. Nu

Wat is het postliberalisme? (deel 4) Meer lezen »

Pleidooi voor de school als ‘templum’

In Plato’s dialoog Protagoras (313a-b) vraagt een enthousiaste jongeman de filosoof Socrates om hem te introduceren bij de beroemde sofist Protagoras, bij wie hij graag onderwijs wil volgen. Nu had Plato op z’n zachtst gezegd zijn bedenkingen bij de praktijken van deze rondreizende docenten in hoger onderwijs. Socrates vraagt zijn jonge vriend dan ook of

Pleidooi voor de school als ‘templum’ Meer lezen »

Opinie Rosanne Hertzberger

JUIST NEDERLAND ZOU HIEROVER EEN SERIEUS DEBAT MOETEN VOEREN In de Verenigde Staten zijn vragen als deze onderdeel van een diepgravend proces waar zowel wetenschappers als politici zich actief mee bezighouden. De Senaat organiseert hoorzittingen. President Joe Biden deed recent een dringende oproep om meer informatie. In navolging van de Amerikanen zouden wij in Nederland

Opinie Rosanne Hertzberger Meer lezen »

Interview Stal & Akker met DND-directeur Quinten Pluymaekers

Agrarisch vakblad Stal & Akker besteedde aandacht aan het initiatief van De Nieuwe Denktank ten aanzien van de legalisatie van PAS-melders. Directeur Quinten Pluymaekers sprak met Stal & Akker over het stikstofrapport van De Nieuwe Denktank en de mogelijkheden die wij zien om agrarische bedrijven uit het bureaucratisch moeras te trekken. Je leest het interview

Interview Stal & Akker met DND-directeur Quinten Pluymaekers Meer lezen »

book, pages, chapters-1283865.jpg

Civil Economy

Boekrecensie Een exotisch alternatief voor het neoliberalisme Het neoliberalisme hangt al enige jaren intellectueel en ideologisch in de touwen. Als honden van Pavlov roept men massaal om een grotere rol van de overheid. Is er ook een andere uitweg uit het neoliberale paradigma? Ja, zeggen de Italiaanse economen Luigino Bruni en Stefano Zamagni – en

Civil Economy Meer lezen »