Uncategorized

23 mei | Stoomcursus Stikstof voor Statenleden | Eindhoven

Na het succes van de eerste editie organiseert De Nieuwe Denktank een tweede stoomcursus over het stikstofbeleid. Voor Statenleden en andere betrokkenen in het stikstoflandschap die door de bomen het bos niet meer zien, organiseren wij op 23 mei in Eindhoven deze stoomcursus stikstof. We zullen het onder andere hebben over wat de provincie zélf …

23 mei | Stoomcursus Stikstof voor Statenleden | Eindhoven Lees meer »

Onder in de la: Gaten feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen

Kwartiermakers, aanjaaggroepen, taskforces en overlegtafels: Nederlandse bestuurders zijn dol op rapportenfabrieken. Veel van deze doorwrochte stukken sterven in schoonheid, omdat ze onderin een letterlijke of spreekwoordelijke la belanden. In de rubriek ‘Onder in de la’ zet De Nieuwe Denktank een schijnwerper op rapporten en conclusies die toen én nu meer aandacht verdienen. Dit alles om …

Onder in de la: Gaten feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen Lees meer »

Hoe zorgen we voor het welzijn van kinderen en jongeren?

Het is goed dat het onderzoek van de … naar het welbevinden van jongeren de al lang aanzwellende crisis in het Nederlands onderwijs weer even onder de aandacht brengt. Naast alle andere crises waarmee wij ons momenteel geconfronteerd zien, lijkt die van het onderwijs wellicht niet de meest urgente. Maar deze crisis betreft wel de …

Hoe zorgen we voor het welzijn van kinderen en jongeren? Lees meer »

Wat is het postliberalisme? (deel 4)

In deze eerdere bijdragen over het postliberalisme hebben we gekeken naar wat het postliberalisme inhoudt, welke analyse postliberalen maken over het liberalisme en wat het verschil is met de christendemocratie. In deze laatste post over het postliberalisme, zullen we kijken naar de verschillen binnen de postliberale stroming. Grofweg zijn er twee te onderscheiden groepen. Nu …

Wat is het postliberalisme? (deel 4) Lees meer »

Pleidooi voor de school als ‘templum’

In Plato’s dialoog Protagoras (313a-b) vraagt een enthousiaste jongeman de filosoof Socrates om hem te introduceren bij de beroemde sofist Protagoras, bij wie hij graag onderwijs wil volgen. Nu had Plato op z’n zachtst gezegd zijn bedenkingen bij de praktijken van deze rondreizende docenten in hoger onderwijs. Socrates vraagt zijn jonge vriend dan ook of …

Pleidooi voor de school als ‘templum’ Lees meer »

Opinie Rosanne Hertzberger

JUIST NEDERLAND ZOU HIEROVER EEN SERIEUS DEBAT MOETEN VOEREN In de Verenigde Staten zijn vragen als deze onderdeel van een diepgravend proces waar zowel wetenschappers als politici zich actief mee bezighouden. De Senaat organiseert hoorzittingen. President Joe Biden deed recent een dringende oproep om meer informatie. In navolging van de Amerikanen zouden wij in Nederland …

Opinie Rosanne Hertzberger Lees meer »

Essaywedstrijd – Waarom het beleid in Nederland (bijna) altijd faalt

Waarom faalt het beleid in Nederland (bijna) altijd? Dat is de vraag waarop we graag uw visie willen. De Nieuwe Denktank is op zoek naar de fundamentele oorzaken van falend beleid in Nederland. We zien steeds meer voorbeelden van mislukt beleid, zoals de problematische afwikkeling van de toeslagenaffaire, de door de rechter afgeschoten asielwetgeving, de …

Essaywedstrijd – Waarom het beleid in Nederland (bijna) altijd faalt Lees meer »

Interview Stal & Akker met DND-directeur Quinten Pluymaekers

Agrarisch vakblad Stal & Akker besteedde aandacht aan het initiatief van De Nieuwe Denktank ten aanzien van de legalisatie van PAS-melders. Directeur Quinten Pluymaekers sprak met Stal & Akker over het stikstofrapport van De Nieuwe Denktank en de mogelijkheden die wij zien om agrarische bedrijven uit het bureaucratisch moeras te trekken. Je leest het interview …

Interview Stal & Akker met DND-directeur Quinten Pluymaekers Lees meer »