Nieuws

8 juni | Stoomcursus Stikstof voor Statenleden | Amsterdam

Het stikstofdossiers is inhoudelijk ingewikkeld. Er zitten, hoe je ook denkt over natuur of landbouw,veel problematische kanten aan. Het laat zich niet terugbrengen tot een simplistische tegenstelling ‘voor of tegen de natuur, voor of tegen het stikstofbeleid. Voor wie de bomen in het bos van het stikstofdebat niet meer ziet, organiseert De Nieuwe Denktank een …

8 juni | Stoomcursus Stikstof voor Statenleden | Amsterdam Lees meer »

Cultuurtip – No Friend but the Mountains

Hoewel de grootste drukte rondom asielaanvragen nog moet beginnen, verschijnen alweer de eerste artikelen over asielnood in de media. Eind april kwam naar buiten dat het kabinet een forse stijging in het aantal asielaanvragen verwacht: bijna 25.000 meer dan in 2022. Waar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers rekening had gehouden met een dergelijke toename, heeft …

Cultuurtip – No Friend but the Mountains Lees meer »

Onder in de la – ‘Klem tussen balie en beleid’

Kwartiermakers, aanjaaggroepen, taskforces en overlegtafels: Nederlandse bestuurders zijn dol op rapportenfabrieken. Veel van deze doorwrochte stukken sterven in schoonheid, omdat ze onder in een letterlijke of spreekwoordelijke la belanden. In de rubriek ‘Onder in de la’ zet De Nieuwe Denktank een schijnwerper op rapporten en conclusies die toen én nu meer aandacht verdienen. Dit alles …

Onder in de la – ‘Klem tussen balie en beleid’ Lees meer »

Nieuwe partijen als oplossing voor oude bestuurscultuur

De ongezonde bestuurscultuur is het gevolg van een ongezonde partijcultuur. Dáár ligt dan ook de oplossing. Er is iets grondig mis in de relatie tussen ambtenaren en de politiek. Dat bleek onlangs uit een uitgelekte brandbrief van vijftig leidinggevende ambtenaren die gericht was aan onder meer de premier.[1] Twee topambtenaren gaven naar aanleiding van de …

Nieuwe partijen als oplossing voor oude bestuurscultuur Lees meer »

20 juni | Symposium ‘Waarom faalt het overheidsbeleid (bijna) altijd?’

De Nieuwe Denktank organiseert een symposium met als titel “Waarom faalt overheidsbeleid (bijna) altijd?” om de aandacht te vestigen op de toenemende mislukkingen van het overheidsbeleid in Nederland. Het symposium zal plaatsvinden op dinsdagavond 20 juni en zal zich richten op de oorzaken van het falen van het beleid op alle domeinen van het overheidsbeleid. …

20 juni | Symposium ‘Waarom faalt het overheidsbeleid (bijna) altijd?’ Lees meer »

8 juni | Essaywedstrijd – ‘Waarom beleid in Nederland (bijna) altijd faalt’

Waarom faalt het beleid in Nederland (bijna) altijd? Dat is de vraag waarop we graag uw visie willen. De Nieuwe Denktank is op zoek naar de fundamentele oorzaken van falend beleid in Nederland. We zien steeds meer voorbeelden van mislukt beleid, zoals de problematische afwikkeling van de toeslagenaffaire, de door de rechter afgeschoten asielwetgeving, de …

8 juni | Essaywedstrijd – ‘Waarom beleid in Nederland (bijna) altijd faalt’ Lees meer »

Onder in de la: Gaten feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen

Kwartiermakers, aanjaaggroepen, taskforces en overlegtafels: Nederlandse bestuurders zijn dol op rapportenfabrieken. Veel van deze doorwrochte stukken sterven in schoonheid, omdat ze onderin een letterlijke of spreekwoordelijke la belanden. In de rubriek ‘Onder in de la’ zet De Nieuwe Denktank een schijnwerper op rapporten en conclusies die toen én nu meer aandacht verdienen. Dit alles om …

Onder in de la: Gaten feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen Lees meer »

Hoe zorgen we voor het welzijn van kinderen en jongeren?

Het is goed dat het onderzoek van de … naar het welbevinden van jongeren de al lang aanzwellende crisis in het Nederlands onderwijs weer even onder de aandacht brengt. Naast alle andere crises waarmee wij ons momenteel geconfronteerd zien, lijkt die van het onderwijs wellicht niet de meest urgente. Maar deze crisis betreft wel de …

Hoe zorgen we voor het welzijn van kinderen en jongeren? Lees meer »

Wat is het postliberalisme? (deel 4)

In deze eerdere bijdragen over het postliberalisme hebben we gekeken naar wat het postliberalisme inhoudt, welke analyse postliberalen maken over het liberalisme en wat het verschil is met de christendemocratie. In deze laatste post over het postliberalisme, zullen we kijken naar de verschillen binnen de postliberale stroming. Grofweg zijn er twee te onderscheiden groepen. Nu …

Wat is het postliberalisme? (deel 4) Lees meer »