Nieuws

Onder in de la – de Staat van het Onderwijs 2016/2017

In haar Onderwijsverslag over het jaar 2016/2017 trekt de Inspectie van het Onderwijs aan de bel over de achteruitgang van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs: de prestaties van leerlingen zouden onder druk staan en alleen in het vmbo en mbo stijgt het niveau van de diploma’s nog. Maar waar we in deze editie aandacht […]

Onder in de la – de Staat van het Onderwijs 2016/2017 Meer lezen »

Essaywedstrijd: “Welke bureaucratische regel moet én kan op de schop?”

Doe mee met onze essaywedstrijd, waarin we u vragen uw kennis en ideeën met ons te delen. Het winnende essay wordt gepubliceerd in de symposiumbundel ‘Verstikt door goede bedoelingen: hoe voorkomen we dat de bureaucratie de samenleving de adem beneemt?”. De winnaar ontvangt een boekenbon van € 250. Onderwerp: In deze essaywedstrijd nodigen wij deelnemers

Essaywedstrijd: “Welke bureaucratische regel moet én kan op de schop?” Meer lezen »

Onze plannen voor 2024 en verder

Anderhalf jaar na de start van De Nieuwe Denktank is het moment aangebroken om te versnellen. Vorig jaar boekten we onze eerste successen. We hebben met in- en externe deskundigen een volledig, concreet toepasbaar en juridisch houdbaar alternatief voor het stikstofbeleid uitgewerkt: beter voor mens, natuur en economie, eerlijker en minder bureaucratisch dan het huidige beleid. Hoewel

Onze plannen voor 2024 en verder Meer lezen »

Ervaringen met de Omgevingswet?

De Omgevingswet, de grootste wetgevingsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis, zou veel problemen oplossen. Sneller, beter, eerlijker en transparanter en niet de regeltjes, maar de leefomgeving centraal – dat was de belofte waarmee deze wet werd ingevoerd.  De praktijk blijkt, zoals zo vaak, weerbarstiger. Uit het werkveld zijn er signalen te horen over haperende systemen, zwakkere inspraak,

Ervaringen met de Omgevingswet? Meer lezen »

Kijktip: Harvard collegereeks ‘Justice’

Is kannibalisme in noodsituaties moreel toegestaan? Mag een privaat brandweerbedrijf toekijken hoe een huis afbrandt omdat de bewoner z’n verzekeringspremie niet heeft betaald? Dit soort vragen staat centraal in Harvard-professor Michael Sandel’s collegereeks Justice: what is the right thing to do?. De collegereeks is 15 jaar oud en gratis beschikbaar op YouTube. Het is tientallen

Kijktip: Harvard collegereeks ‘Justice’ Meer lezen »

Getal van de maand: 5 jaar

Afgelopen zomer viel het kabinet over de kwestie van gezinshereniging: mogen de gezinsleden van een vluchteling die een verblijfsstatus heeft gekregen, wel of niet naar Nederland komen? Het ging hierbij specifiek om ‘nareizigers’ uit oorlogsgebieden[1] – partners, kinderen of ouders (indien de asielaanvrager jonger is dan 18 jaar) van iemand die een verblijfsvergunning heeft gekregen.

Getal van de maand: 5 jaar Meer lezen »

Onder in de la – ‘Nalevingsverslag GRECO vijfde evaluatieronde – 2021’

Met het Kabinet Rutte IV in vergaande staat van ontbinding zijn bewindslieden op zoek naar nieuw werk. Een groot deel van de hoofdrolspelers van de afgelopen jaren zijn al uitgevlogen naar functies elders. Los van de normatieve vraag of het wenselijk is dat de kapiteins het schip verlaten voor dit veilig in de haven ligt,

Onder in de la – ‘Nalevingsverslag GRECO vijfde evaluatieronde – 2021’ Meer lezen »