Bericht van het bestuur

In verschillende media verschenen de afgelopen tijd artikelen waarin sprake was van een aantal suggesties over een andere, politieke rol van De Nieuwe Denktank. Deze suggesties missen feitelijke grondslag.

De doelstelling en de werkwijze van De Nieuwe Denktank zijn en blijven ongewijzigd. Wij zijn een denktank die ernaar streeft om het debat terug te brengen in het hele politieke midden. Dit doen we door ideeën te formuleren en onderzoek te doen die uiteindelijk zullen leiden tot beter overheidsbeleid.

Bij onze denktank werken personen mee van allerlei (politieke) pluimage, van christendemocraten en sociaaldemocraten tot liberalen, maar ook en zelfs voornamelijk personen zonder binding met een politieke partij. Samen voeren we een diepgravend en respectvol inhoudelijk debat. Dat is mogelijk omdat we, ook al hebben we verschillende (politieke) achtergronden, weten dat we allemaal oprecht naar hetzelfde streven: een harmonieuze samenleving en een beter Nederland voor iedereen.

Organisatorisch betekent dit dat we streven naar een diverse samenstelling van het bestuur en het curatorium, zodat we niet gebonden zijn aan één partij. Dat is ook de reden dat een aantal personen onlangs ook hun bestuursfuncties hebben neergelegd, toen zij aankondigden politiek actief te worden. Hieronder vindt u het bericht dat wij hierover op een eerder moment naar onze donateurs en sympathisanten stuurden.

Tot slot willen we er toch nog op wijzen dat de hoeveelheid artikelen die aan de bedoelde suggesties zijn gewijd – waar het vooral gaat over personen – in enig contrast staat met de journalistieke interesse die er tot op heden is geweest voor ons inhoudelijk werk. Wij denken dat Nederland er meer bij gebaat is als er net iets meer aandacht zou zijn voor de inhoud. Daarom zullen wij ons werk onverminderd voortzetten.

Tot slot wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig 2023.

Het bestuur van stichting De Nieuwe DenktankBericht uit de nieuwsbrief
Recentelijk hebben twee bestuursleden laten weten dat zij politiek actief willen worden met het oog op de verkiezingen van de Provinciale Staten. Omdat De Nieuwe Denktank een denktank is voor het hele politieke midden, hebben Marinus den Hartogh en Henriëtte van Hedel daarom besloten uit het bestuur te treden. Ook directeur Bart-Jan Heine zal om dezelfde reden zijn functie overdragen.

Om te voorzien in de vacatures treden R. Kamphuis en B. Dikmans toe tot het stichtingsbestuur als voorzitter respectievelijk secretaris. Curator Q. Pluymaekers zal de taken van de directeur waarnemen tot het moment dat een nieuwe directeur is aangesteld.

Het bestuur van De Nieuwe Denktank dankt Marinus, Henriëtte en Bart-Jan voor de rol die ze in de opstartfase hebben vervuld. Met deze bestuurswisseling komt aan hun betrokkenheid bij De Nieuwe Denktank geen einde. Zij blijven hun bijdrage leveren aan de activiteiten en onderzoeken van de denktank, weliswaar niet meer in een beleidsbepalende positie, maar daardoor nog niet minder waardevol.

Het bestuur van stichting De Nieuwe Denktank