Redacteur

Onder in de la – ‘Zorgen voor burgers’

Kwartiermakers, aanjaaggroepen, taskforces en overlegtafels: Nederlandse bestuurders zijn dol op rapportenfabrieken. Veel van deze doorwrochte stukken sterven in schoonheid, omdat ze onderin een letterlijke of spreekwoordelijke la belanden. In de rubriek ‘Onder in de la’ zet De Nieuwe Denktank een schijnwerper op rapporten en conclusies die toen én nu meer aandacht verdienen. Dit alles om te …

Onder in de la – ‘Zorgen voor burgers’ Lees meer »

Cultuurtip – De Kremlinfluisteraar

Als politieke denker was Giuliano da Empoli al een geslaagd man. Hij heeft talloze boeken geschreven, was columnist voor een landelijke krant in Italië, heeft een denktank opgericht en was adviseur voor de voormalige premier Matteo Renzi. De Kremlinfluisteraar is zijn eerste roman over de politiek. Het hoofdpersonage van het boek, Vadim Baranov, is gebaseerd …

Cultuurtip – De Kremlinfluisteraar Lees meer »

Cultuurtip – No Friend but the Mountains

Hoewel de grootste drukte rondom asielaanvragen nog moet beginnen, verschijnen alweer de eerste artikelen over asielnood in de media. Eind april kwam naar buiten dat het kabinet een forse stijging in het aantal asielaanvragen verwacht: bijna 25.000 meer dan in 2022. Waar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers rekening had gehouden met een dergelijke toename, heeft …

Cultuurtip – No Friend but the Mountains Lees meer »

Onder in de la – ‘Klem tussen balie en beleid’

Kwartiermakers, aanjaaggroepen, taskforces en overlegtafels: Nederlandse bestuurders zijn dol op rapportenfabrieken. Veel van deze doorwrochte stukken sterven in schoonheid, omdat ze onder in een letterlijke of spreekwoordelijke la belanden. In de rubriek ‘Onder in de la’ zet De Nieuwe Denktank een schijnwerper op rapporten en conclusies die toen én nu meer aandacht verdienen. Dit alles …

Onder in de la – ‘Klem tussen balie en beleid’ Lees meer »

Nieuwe partijen als oplossing voor oude bestuurscultuur

De ongezonde bestuurscultuur is het gevolg van een ongezonde partijcultuur. Dáár ligt dan ook de oplossing. Er is iets grondig mis in de relatie tussen ambtenaren en de politiek. Dat bleek onlangs uit een uitgelekte brandbrief van vijftig leidinggevende ambtenaren die gericht was aan onder meer de premier.[1] Twee topambtenaren gaven naar aanleiding van de …

Nieuwe partijen als oplossing voor oude bestuurscultuur Lees meer »

23 mei | Stoomcursus Stikstof voor Statenleden | Eindhoven

Na het succes van de eerste editie organiseert De Nieuwe Denktank een tweede stoomcursus over het stikstofbeleid. Voor Statenleden en andere betrokkenen in het stikstoflandschap die door de bomen het bos niet meer zien, organiseren wij op 23 mei in Eindhoven deze stoomcursus stikstof. We zullen het onder andere hebben over wat de provincie zélf …

23 mei | Stoomcursus Stikstof voor Statenleden | Eindhoven Lees meer »

Onder in de la: Gaten feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen

Kwartiermakers, aanjaaggroepen, taskforces en overlegtafels: Nederlandse bestuurders zijn dol op rapportenfabrieken. Veel van deze doorwrochte stukken sterven in schoonheid, omdat ze onderin een letterlijke of spreekwoordelijke la belanden. In de rubriek ‘Onder in de la’ zet De Nieuwe Denktank een schijnwerper op rapporten en conclusies die toen én nu meer aandacht verdienen. Dit alles om …

Onder in de la: Gaten feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen Lees meer »

Hoe zorgen we voor het welzijn van kinderen en jongeren?

Het is goed dat het onderzoek van de … naar het welbevinden van jongeren de al lang aanzwellende crisis in het Nederlands onderwijs weer even onder de aandacht brengt. Naast alle andere crises waarmee wij ons momenteel geconfronteerd zien, lijkt die van het onderwijs wellicht niet de meest urgente. Maar deze crisis betreft wel de …

Hoe zorgen we voor het welzijn van kinderen en jongeren? Lees meer »