8 juni | Stoomcursus Stikstof voor Statenleden | Amsterdam

Het stikstofdossiers is inhoudelijk ingewikkeld. Er zitten, hoe je ook denkt over natuur of landbouw,
veel problematische kanten aan. Het laat zich niet terugbrengen tot een simplistische tegenstelling ‘voor of tegen de natuur, voor of tegen het stikstofbeleid. Voor wie de bomen in het bos van het stikstofdebat niet meer ziet, organiseert De Nieuwe Denktank een stoomcursus stikstof. Statenleden, bestuurders, ambtenaren en andere geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd.

De opbrengsten van de cursus worden onder anderen gebruikt voor het project van DND voor de legalisatie van PAS-melders. Lees hier meer over het project. Aanmelden voor de stoomcursus stikstof kan via info@denieuwedenktank.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *