Nieuwe ideeën. Vaste waarden.

De keuzes voor de toekomst van Nederland zijn keuzes van ons allemaal. De Nieuwe Denktank wil het debat over de belangrijke thema’s terugbrengen naar het politieke midden.

0 +
5/5
Betaalde en vrijwillige medewerkers

Een stapeling van problemen...

... en de technocratie biedt geen oplossing

De sociale en economische tweedeling in de samenleving neemt toe. Er zijn structurele economische en culturele onzekerheden, er is een opeenstapeling van beleidsproblemen en grote groepen dreigen af te haken. En stemmen op een andere partij lijkt een oplossing zelden dichterbij te brengen.

Modellen, akkoorden en technocratische experts beslissen nu de facto over de toekomst van Nederland, maar dat lijkt de problemen niet kleiner, en de maatschappelijke onvrede alleen maar groter te maken.

Het is ons doel om achter deze modellen en technocratische maatregelen de politieke overwegingen en belangen zichtbaar te maken, en hierover het debat te faciliteren, zodat we ander en beter beleid kunnen ontwikkelen dat op een breder draagvlak in de Nederlandse samenleving kan rekenen.

de nieuwe denktank

Onderzoek naar de meest urgente thema’s voor de toekomst van Nederland

Natuur & Stikstof

De stikstofregelgeving bepaalt de inrichting van het land, de vorm van onze boerenbedrijven en de economische mogelijkheden. De afgelopen maanden deden we uitgebreid onderzoek naar nut en noodzaak van het beleid van onze regering.

Pensioenhervorming

Het hele Nederlandse pensioenstelsel gaat op de schop. Daarbij wordt 1,5 biljoen euro in één keer verdeeld en wordt er beslist over de inkomenszekerheid van de miljoenen huidige en toekomstige gepensioneerden. Een gevaarlijke operatie.

Ruimtelijke ordening

Nederland is een dichtbevolkt land, en door de continue immigratie neemt dat verder toe. Er is ruimte nodig voor natuur, wonen, recreatie en economie. De hierover te maken keuzes laten we over aan stikstofmodellen, NGO's en machtige marktpartijen.

En verder

Nederland...

...en de wereld

Nieuwe ideeën, vaste waarden

De samenleving is méér dan de overheid

Tijden en samenlevingen veranderen, en sommige structuren en regelingen zijn toe aan aanpassingen. Maar sommige principes zijn tijdloos en onveranderlijk. De Nieuwe Denktank gaat uit van nieuwe ideeën en paden, maar van vaste waarden en uitgangspunten.

Nieuwe ideeën

Een samenleving is altijd in beweging, door nieuwe technologie, of geopolitieke of culturele ontwikkelingen. Dat biedt ruimte voor nieuwe paden.

Vaste waarden

Democratie, controle en tegenmacht, een vrije samenleving, grenzen aan de macht van de overheid, solidariteit en morele principes zijn altijd onmisbaar.

Waar we staan en wat we doen

In ons beleidsplan staat wat we de komende tijd gaan doen en in de plaatsbepaling vanuit welke maatschappijvisie wij werken.

bakey
two school friends using the smart board for their project
tulips-gc00de7a1a_1920.jpg
wind-mill-g24c25772c_640.jpg
welder works in metal construction - construction and processing of steel components
photo-1491438590914-bc09fcaaf77a

Steun ons!

Wij ontvangen geen subsidie. Om onafhankelijk onderzoek te kunnen blijven doen, hebben we uw hulp nodig. Een donatie is meer dan welkom. Wilt u elk jaar een bedrag doneren? Word dan vriend van De Nieuwe Denktank en ontvang onze symposiumbundel “Waarom het beleid zo vaak faalt”.